Vị trí: 299 College Drive SE, Medicine Hat, Alberta, Canada

MEDICINE HAT COLLEGE

TỔNG QUAN

Medicine Hat College (MHC) là trường cao đẳng công lập cung cấp các chương trình học thuật được phê duyệt bởi Bộ trưởng Bộ Cải tiến và Nâng cao Giáo dục. Trường được thành lập và bắt đầu phục vụ cho các sinh viên thuộc khu vực phía Đông Nam Alberta và ngoài khu vực kể từ năm 1965. Trường tọa lạc tại thành phố Medicine Hat – nơi đón nhiều ánh nắng nhất và có 2 khu học xá tại thành phố Medicine Hat và Brooks. Với tỷ lệ sinh viên – giáo viên thấp nhất của tỉnh, MHC mang đến cho sinh viên một trải nghiệm học tập mang tính cá nhân và độc lập. Trường cũng đạt tỷ lệ sinh viên hài lòng cao nhất của tỉnh với mức học phí cho sinh viên quốc tế hợp lý, khá cạnh tranh so với các trường khác trong tỉnh.

MEDICINE HAT COLLEGE

MHC cung cấp chương trình Tiếng Anh học thuật (EAP), các chương trình cấp chứng chỉ, cao đẳng, cử nhân đại học ứng dụng, các chương trình chuyển tiếp đại học cùng với chương trình Tú tài liên kết với các trường Đại học ở Alberta.

CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT

  • Tiếng Anh học thuật (EAP)
  • Chương trình cao đẳng (thời gian học 2 năm)
  • Chương trình cấp chứng chỉ (thời gian học 1 năm)
  • Chương trình cử nhân ứng dụng (thời gian học 3 năm)
  • Chương trình cấp bằng Cử nhân Liên kết với trường Đại học Alberta (thời gian học 4 năm)
  • Chương trình chuyển tiếp đại học (thời gian học từ 1 đến 2 năm tùy ngành học)

HỌC PHÍ

Học phí 13000 – 15000CAD

 

Share