CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA DÀNH CHO DU HỌC SINH QUỐC TẾ

Trong bài viết này, NATRUST tổng hợp Các Chương Trình Định Cư Canada Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Và Sinh Viên Tốt Nghiệp Tại Canada.

xem thêm

NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA EXPRESS ENTRY SAU NGÀY 19-11-2016

Những thay đổi mới về cách tính điểm trong hệ thống Express Entry đã được công bố chính thức và sẽ có hiệu lực vào ngày 19-11-2016. Những thay đổi mới sẽ được áp dụng cho các trương trình Federal Skilled Worker Class; Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class thông qua hệ thống định cư Express Entry. Một điều đáng lưu ý là các chương trình định cư theo đề cử tỉnh bang (PNP) sẽ không bị ảnh hưởng từ những thay đổi mới. Trước những thay đổi này sẽ mang lại nhiều lợi thế định cư Canada cho sinh viên quốc tế.

xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ATLANTIC IMMIGRATION PILOT - CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ DÀNH CHO DU HỌC SINH TẠI 4 TỈNH BANG: NEW BRUNSWICK; NEWFOUNDLAND AND LABRADOR NOVA SCOTIA; PRINCE EDWARD ISLAND

Chương trình Atlantic Immigration Pilot (AIPP) là chương trình thí điểm trong vòng 3 năm, được mở vào tháng 3 năm 2017. Chương trình sẽ mang lại cơ hội trở thành thường trú nhân Canada dành cho sinh viên quốc tế tại 4 tỉnh bang thuộc vùng Atlantic

xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH PNP (PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM): CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CANADA DÀNH CHO CÔNG DÂN QUỐC TẾ

Chương trình đề cử tỉnh bang (PNP - Provincial Nominee Programs) là một trong những chương trình di trú Canada dành cho công dân quốc tế mong muốn trở thành thường trú nhân Canada.

xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH CANADIAN EXPERIENCE CLASS (CEC): CƠ HỘI ĐỊNH CƯ CANADA DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ

Canadian Experience Class (CEC) là một chương trình di trú Canada dành cho công dân nước ngoài mong muốn trở thành thường trú nhân Canada.

xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH EXPRESS ENTRY TỈNH BANG NEW BRUNSWICK MỞ LẠI TRONG NĂM 2018

Chương trình Express Entry Mới của New Brunswick đã mở trở lại dành cho những công dân có kinh nghiệm làm việc về kỹ thuật phần mềm cùng chín ngành nghề khác.

xem thêm

Post-Graduation Work Permits: Giấy Phép Làm Việc Sau Khi Tốt Nghiệp Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Canada

Du học sinh sau khi tốt nghiệp các chương trình Cao đẳng, Đại học và sau Đại học tại Canada có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc theo chương trình Post-Graduation Work Permits(PGWP) để được phép ở lại Canada làm việc hợp tích lũy kinh nghiệm quốc tế

xem thêm

CANADA, ONTARIO THÔNG BÁO THỎA THUẬN NHẬP CƯ MỚI

Chính phủ Canada và Ontario đã thông báo một thỏa thuận mới nhằm tăng cường tuyển dụng người lao động diện trình độ định cư và đào tạo họ để đáp ứng các yêu cầu trong nghề nghiệp của tỉnh(theo danh sách các ngành nghề mà tỉnh bang đang cần). Bên cạnh đó đầu tuần này, OINP thông báo rằng chương trình đã đạt được sự đề cử của tỉnh vào năm 2017. Việc phân bổ PNP của Ontario cho năm 2018 sẽ có thể vượt quá 6.000 vì các mục tiêu PNP cao hơn được thành lập theo kế hoạch nhập cư 2018, 2019, 2020 của chính phủ liên bang.

xem thêm

MANITOBA TÁI CẤU TRÚC LẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CỬ TỈNH BANG (PNP - Provincial Nominee Program)

Việc tái cấu trúc và đổi mới Kế hoạch Chương trình đề cử tỉnh bang(PNP) nhằm cung cấp cho những người mới những con đường mới để định cư tại tỉnh bang Manitoba. Những thay đổi này bao gồm việc tái cấu trúc hai dòng di trú hiện tại - Chương trình Diện Doanh Nhân Manitoba (MPNP-B) và Skilled Worker Stream - và việc tạo ra một Stream dành cho Du học sinh quốc tế. Những thay đổi mới trong chương trình định cư Manitoba sẽ có hiệu lực vào tháng 4 năm 2018.

xem thêm

DU HỌC CANADA: CON ĐƯỜNG LẤY THẺ THƯỜNG TRÚ NHÂN VÀ ĐỊNH CƯ CANADA

DU HỌC CANADA: lộ trình từ du học đến định cư Canada. Có một loạt các chương trình mà sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin thẻ thường trú nhân để định cư Canada. Trong một số trường hợp, điều này có thể được thực hiện mà không cần nhận được một Job Offer từ một nhà tuyển dụng Canada.

xem thêm