Ngày 4 tháng 10 năm 2017 tại Ottawa, Ontario, Là một phần trong cam kết của Chính phủ Canada nhằm mang lại sự linh hoạt hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu cho những ứng viên muốn có quốc tịch Canada, Ngài Ahmed Hussen, Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Người tỵ nạn và Quốc tịch đã công bố cọc mốc quan trọng trong việc thực hiện các thay đổi đối với Đạo luật quốc tịch.

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ LUẬT QUỐC TỊCH CANADA

Các thay đổi quan trọng cho thường trú nhân xin đăng ký quốc tịch sẽ có hiệu lực vào ngày 11 tháng 10 , năm 2017. Các yêu cầu mới sẽ linh hoạt hơn cho người nhập cư đủ điều kiện từ đủ tuổi trở lên để có được quốc tịch. Điều này cũng sẽ giúp các cá nhân đã bắt đầu xây dựng cuộc sống ở Canada đạt được công dân nhanh hơn.

Một số thay đổi quan trọng theo hướng có lợi cho ứng viên đã được Chính phủ Canada thông qua trong ngày 4/10/2017 như sau :

  • Thời gian cư trú tại Canada trước khi nộp đơn xin quốc tịch: phải sinh sống ở Canada đủ 3 năm trong khoảng thời gian 5 năm trước khi nộp hồ sơ (Theo quy định cũ 4 năm trong vòng 6 năm)
  • Người nộp đơn phải kê khai thuế thu nhập 3 năm trong vòng 5 năm trước khi nộp hồ sơ, tương ứng với thời gian phải hiện diện tại Canada theo luật quốc tịch mới (Theo Quy định cũ là 4 năm trong 6 năm)
  • Thời gian ứng viên ở Canada theo diện làm việc và du học trước khi có thẻ thường trú nhân thì phải chứng minh thời gian hiện diện tại Canada như sau 1 ngày này ở Canada được tính bằng 1/2 ngày, tối đa 365 ngày  trong vòng 5 năm kể từ ngày nộp hồ sơ (Quy định cũ : không tính). Đối với công dân đến Canada để làm việc hoặc học tập, sự thay đổi quan trọng này có thể làm giảm thời gian ở Canada làm thường trú nhân trước khi đủ tiêu chuẩn quốc tịch, trong một số trường hợp từ bốn năm xuống còn ít như hai năm.
  • Thêm vào đó, chính phủ sẽ không yêu cầu người nộp đơn đăng ký quốc tịch phải có mặt tại Canada từ 183 ngày trở lên cho mỗi năm (4 năm trong vòng 6 năm) trước khi nộp đơn.
  • Ứng viên từ 18-54 tuổi mới phải đáp ứng các yêu cầu về trình độ và ngôn ngữ để xin quốc tịch (Quy định cũ : yêu cầu các ứng viên từ 14-64 tuổi).

​Các ứng viên đáp ứng các yêu cầu mới phải đợi đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, trước khi nộp đơn xin công dân. Đây là ngày mà các thay đổi có hiệu lực, và khi đơn đăng ký quốc tịch mới và mẫu hướng dẫn sẽ có sẵn.

Nguồn CIC NEWS

Share